Archiv: 15. 4. 2010, ročník: 23, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2010; 23(2): 67-72.
Klíčová slova: lenalidomid, thalidomid, mnohočetný myelom, autologní transplantace periferních kmenových buně
Autoři: Holánek Miloš, Hájek Roman
Klin Onkol 2010; 23(2): 73-77.
Klíčová slova: jaterní metastázy, perioperační chemoterapie, adjuvantní chemoterapie, jaterní resekce, embolizace porty, radiofrekvenční ablace
Autoři: Oliverius Martin, Šafanda Martin, Petruželka Luboš
Klin Onkol 2010; 23(2): 78-85.
Klíčová slova: karcinom prostaty, radioterapie, plánování radioterapi
Autoři: Šefrová Jana, Odrážka Karel, Paluska Petr, Broďák Miloš, Rousková L.
Klin Onkol 2010; 23(2): 86-91.
Klíčová slova: metastatická rakovina prsníka, cirkulujúce nádorové bunky, minimálna reziduálna/zvyšková choroba
Autoři: Vertákova-Krakovská Bibiana, Sanisló Ľ., Špánik Stanislav, Švec Juraj, Ondruš Dalibor

Původní práce

Klin Onkol 2010; 23(2): 92-98.
Klíčová slova: karcinom, endometrium, sentinelová uzlina, hysteroskopie
Autoři: Feranec Richard, Mouková Lucie, Staníček Jaroslav, Štefániková L., Chovanec Josef
Klin Onkol 2010; 23(2): 99-103.
Klíčová slova: maligní pleurální výpotek, torakoskopie, talkáž, CRP
Autoři: Habal Petr, Manďák Jiří, Šimek Jiří, Štětina Milan, Jankovičová Karolína, Kondělková K., Krejsek Jan
Klin Onkol 2010; 23(2): 104-110.
Klíčová slova: plantárna fasciitída, nízkodávková rádioterapia, prognostické faktory
Autoři: Hajtmanová Eva, Kinclová Ivana, Kostková Ľubica, Hajtman Andrej, Péč Martin
Klin Onkol 2010; 23(2): 111-114.
Klíčová slova: Cowdenovej syndróm, rakovina prsníka, rakovina štítnej žľazy, hamartómy, mukokutánne lézie
Autoři: Vasovčák Peter, Foretová Lenka, Puchmajerová Alena, Šenkeříková M., Martínek Jan, Křepelová Anna
Klin Onkol 2010; 23(2): 115-123.
Klíčová slova: rekurentný karcinóm ovária, gemcitabín, karboplatina, cisplatina, chirurgická liečba
Autoři: Tkáčová Marcela, Belohorská B., Ševčíková Katarína, Heľpianska Lýdia, Ondruš Dalibor, Ondrušová Martina, Špánik Stanislav

Zprávy

Klin Onkol 2010; 23(2): 124.
Autoři: Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2010; 23(2): 130.
Autoři: Jedličková J.

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2010; 23(2): 125-126.
Autoři: Mouková Lucie, Feranec Richard, Chovanec Josef

Onkologická společnost

Klin Onkol 2010; 23(2): 127-128.

Informace

Klin Onkol 2010; 23(2): 132.
Autoři: Novotný G.