Klinický registr pro hepatocelulární karcinom

flag

Klin Onkol 2010; 23(3): 185-186.

Registr pro hepatocelulární karcinom je jedním z dalších registrů, které byly v posledních letech vytvořeny pro parametrický sběr dat v onkologii. Oproti ostatním registrům však má tento registr jeden unikát. Není cílen na lék, nýbrž na diagnózu.

Plný text v PDF