Klinický registr NEXAVAR®

flag

Klin Onkol 2010; 23(4): 269-270.

V klinickém registru NEXAVAR® jsou uložená anonymizovaná data o 248 pacientech s mRCC léčených sorafenibem většinou ve druhé linii po cytokinech. Menší část pacientů dostala sorafenib v první linii nebo až ve třetí či další linii při progresi po jiné cílené léčbě.

Plný text v PDF