Archiv: 15. 8. 2010, ročník: 23, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 11 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2010; 23(4): 203-209.
Klíčová slova: nereceptorové tyrozinkinázy, SRC, BCR-ABL1, TKI, imatinib, nilotinib, dasatinib, CML, solidní nádory, karcinom prostaty, kostní metastázy
Autoři: Klener Pavel, Klener jr Pavel
Klin Onkol 2010; 23(4): 210-217.
Klíčová slova: karcinom z Merkelových buněk, zobrazovací diagnostika, etiologie, staging tumoru, buněčný cyklus, Merkelův polyomavirus, terapie, prognóza
Autoři: Krejčí Karel, Zadražil J., Tichý Tomáš, Horák P., Ciferská H., Hodulová M., Zezulová Michaela, Zlevorová Miloslava
Klin Onkol 2010; 23(4): 218-223.
Klíčová slova: zhoubné nádory hlavy a krku, biologické markery, prognóza, cílená léčba
Autoři: Smilek Pavel
Klin Onkol 2010; 23(4): 224-230.
Klíčová slova: karcinom plic, bronchioloalveolární karcinom, gen EGFR, gen K-ras, erlotinib, gefitinib, cílená léčba, predikce
Autoři: Svoboda Marek, Fabián Pavel, Slabý Ondřej, Staňková Marcela, Lakomý Radek, Němeček Radim, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2010; 23(4): 231-241.
Klíčová slova: nádory žlučových cest, cholangiokarcinom, nádory žlučníku, paliativní terapie
Autoři: Tuček Štěpán, Tomášek Jiří, Halámková Jana, Kiss Igor, Andrašina Tomáš, Hemmelová Beáta, Adámková Krákorová Dagmar, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2010; 23(4): 242-244.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, bortezomib, alogenní transplantace, transplantace krvetvorných buněk
Autoři: Vokurka Samuel

Původní práce

Klin Onkol 2010; 23(4): 245-255.
Klíčová slova: nefroblastom, pozdní následky, přeživší pacienti, děti, adolescenti, prevence, sekundární malignita
Autoři: Radvanský Jiří, Slabý Kryštof, Radvanská Jitka, Mališ Josef, Eckschlager Tomáš, Šulc J., Šafářová M., Kolský A., Procházka Martin, Gilík J.
Klin Onkol 2010; 23(4): 256-263.
Klíčová slova: nádory prostaty, radioterapie, plánování radioterapie, magnetická rezonance, klinický cílový objem
Autoři: Šefrová Jana, Paluska Petr, Odrážka Karel, Bělobrádek Z., Hoffmann Petr, Prošvic Petr, Broďák Miloš, Louda Miroslav, Pleskačová (Mačingová) Zuzana, Vošmik Milan

Kazuistika

Klin Onkol 2010; 23(4): 264-268.
Klíčová slova: rakovina prsníka, muži, liečba
Autoři: Drahokoupilová M.

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2010; 23(4): 269-270.
Autoři: Büchler Tomáš

Onkologická společnost

Klin Onkol 2010; 23(4): 273-274.