Vývoj nových léčiv u solidních nádorů – změna pohledu na optimální design klinických studií

flag

Klin Onkol 2011; 24(1): 54-55.

Pokroky a nové poznatky v molekulární biologii, dostupnost a využitelnost nových preklinických i klinických technologií typu microarrays, proteomik nebo nových zobrazovacích metod a intenzivní výzkum v oblasti cílených léčiv s sebou přinášejí rovněž nutnost posunu úvah v rámci stávající metodologie plánovaní a uspořádání klinických studií.

Plný text v PDF