Archiv: 15. 2. 2011, ročník: 24, číslo: 1

flag
Počet nalezených položek: 16 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2011; 24(1): 3.

Přehled

Klin Onkol 2011; 24(1): 8-17. DOI: 10.14735/amko20118.
Klíčová slova: bazocelulárny karcinóm, biologické správanie, prognóza, progresia ochorenia
Autoři: Bartoš Vladimír, Adamicová Katarína, Kullová Milada, Péč Martin
Klin Onkol 2011; 24(1): 18-22. DOI: 10.14735/amko201118.
Klíčová slova: nádory testis, neskoré následky liečby, kardiotoxicita, hypertenzia, endoteliálna dysfunkcia
Autoři: Valentová M., Mladosievičová Beáta
Klin Onkol 2011; 24(1): 23-34. DOI: 10.14735/amko201123.
Klíčová slova: karcinom plic, radioterapie, plánování radioterapie, cílové objemy, PET/CT vyšetření
Autoři: Vojtíšek Radovan, Havránek Karel, Fínek Jindřich

Původní práce

Klin Onkol 2011; 24(1): 35-40. DOI: 10.14735/amko201135.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, plazmatická buňka, monoklonální gamapatie nejasného významu, magnetická separace, buněčný sorter
Autoři: Burešová Ivana, Kyjovská Drahomíra, Říhová Lucie, Moravcová Jana, Suská Renata, Perutka T., Čumová Jana, Hájek Roman
Klin Onkol 2011; 24(1): 41-45. DOI: 10.14735/amko201141.
Klíčová slova: mammary carcinogenesis, rat, chemoprevention, simvastatin
Autoři: Kubatka Peter, Žihlavníková Katarína, Kajo Karol, Péč Martin, Stollárová Nadežda, Bojková Bianka, Kassayová Monika, Orendáš Peter

Kazuistika

Klin Onkol 2011; 24(1): 46-49. DOI: 10.14735/amko201146.
Klíčová slova: oportunní infekce, toxoplazmóza mozková, nádorové procesy, terapie
Autoři: Jančálek Radim, Novák Zdeněk, Chrastina Jan, Burkoň Petr, Slaná Bronislava, Feitová Věra

Sdělení

Klin Onkol 2011; 24(1): 50-53.
Klíčová slova: vulva, vulvárna intraepiteliálna neoplázia, karcinóm, klasifikácia, liečba
Autoři: Mikloš Peter, Babala Peter, Klačko Miroslav, Masák Ladislav, Ondruš Dalibor

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2011; 24(1): 54-55.
Autoři: Demlová Regina
Klin Onkol 2011; 24(1): 56.
Autoři: Rajnohová H., Nový František
Klin Onkol 2011; 24(1): 57.

Zprávy

Klin Onkol 2011; 24(1): 58-66.
Autoři: Vyzula Rostislav, Dušek Ladislav, Prausová Jana, Abrahámová Jitka, Vorlíček Jiří
Klin Onkol 2011; 24(1): 67.

Onkologická společnost

Klin Onkol 2011; 24(1): 68-69.
Klin Onkol 2011; 24(1): 70.

Obecné

Klin Onkol 2011; 24(1): 71-74.