Klin Onkol 2011; 24(2): 133-136. DOI: 10.14735/amko2011133.

Súhrn
Východiska: Angiomyofibroblastóm (AMFB) je zriedkavým patologickým nálezom na ženskom genitálnom trakte. Tento nádor patrí do skupiny mezenchymálnych nádorov, ktoré tvoria skupinu nádorov z mäkkých tkanív vonkajších rodidiel a pošvy. Do tejto skupiny sú zaradené fibroepiteliálne stromálne polypy, angiomyofibroblastóm, celulárny angiomyofibróm, agresívny angiomyxóm, myofibroblastóm, vulvárna leiomyomatóza a iné tumory vychádzajúce z hladkej svaloviny. Angiomyofibroblastóm je nezhubný nádor veľmi podobný agresívnemu angiomyxómu (AMM), ktorý sa považuje za malígny mezenchymálny nádor pre jeho lokálny infiltratívny rast. Najčastejší výskyt je na vonkajšom ženskom genitáli a na perineu. Napriek jeho malígnemu rastu nemetastazuje. Prípad: 44 ročná žena s nálezom angiomyofibroblastómu krčka maternice. Záver: Rozpoznanie tohto ochorenia je dôležité, aby sme sa vyvarovali nesprávnej diagnóze iných angiomyxoidných ochorení. Je dôležité vedieť, že vykazuje benígne chovanie, na rozdiel od iných agresívnych mezenchymálnych tumorov genitálneho traktu.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2011133

Plný text v PDF