Archiv: 15. 4. 2011, ročník: 24, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2011; 24(2): 87-93. DOI: 10.14735/amko201187.
Klíčová slova: adenokarcinom, karcinom plic, inhibitory proteinkinázy, antitumorózní látky, genetická predispozice k nemoci, nádorové procesy, genetické markery, biomarkery farmakologické
Autoři: Heneberg Petr
Klin Onkol 2011; 24(2): 94-100. DOI: 10.14735/amko201194.
Klíčová slova: karcinom rekta, adjuvantní radioterapie, neoadjuvantní radioterapie, adjuvantní chemoterapie, neoadjuvantní chemoterapie, totální mesorektální exscize
Autoři: Lovas Pavel, Lovasová Zuzana
Klin Onkol 2011; 24(2): 101-105. DOI: 10.14735/amko2011101.
Klíčová slova: karcinom prsu, antiangiogenní látky, bevacizumab
Autoři: Petráková Katarína
Klin Onkol 2011; 24(2): 106-111. DOI: 10.14735/amko2011106.
Klíčová slova: rakovina vaječníkov, biochemické nádorové markery, molekulárna diagnostika
Autoři: Urban Peter, Rabajdová Miroslava, Štefeková Z., Ostró Alexander, Mareková Mária

Původní práce

Klin Onkol 2011; 24(2): 112-120. DOI: 10.14735/amko2011112.
Klíčová slova: glioblastoma multiforme, chemoterapie, radioterapie, přežití, toxicita
Autoři: Lakomý Radek, Fadrus Pavel, Šlampa Pavel, Svoboda Tomáš, Křen Leoš, Lžičařová Eva, Belanová Renata, Šiková Ivana, Poprach Alexandr, Schneiderová Monika, Procházková Markéta, Šáňa Jiří, Slabý Ondřej, Smrčka Martin, Vyzula Rostislav, Svoboda Marek
Klin Onkol 2011; 24(2): 121-125. DOI: 10.14735/amko2011121.
Klíčová slova: Hodgkinův lymfom, relaps, záchranná léčba, transplantace kmenových buněk
Autoři: Móciková Heidi, Pytlík Robert, Raida Luděk, Sýkorová Alice, Marková Jana, Král Zdeněk, Jindra Pavel, Steinerová Kateřina, Válková Veronika, Trnková Marie, Vacková Blanka, Trněný Marek, Indrák Karel, Belada David, Mayer Jiří, Koza (1954 - 2012) Vladimír, Kozák Tomáš, al. et
Klin Onkol 2011; 24(2): 126-132. DOI: 10.14735/amko2011126.
Klíčová slova: karcinóm, incidencia, mortalita, prostata, PSA
Autoři: Ondrušová Martina, Mužík Jan, Kliment jr. Ján, Gulis G., Ondruš Dalibor

Kazuistika

Klin Onkol 2011; 24(2): 133-136. DOI: 10.14735/amko2011133.
Klíčová slova: angiomyofibroblastóm, mezenchýmový tumor, tumor mäkkých tkanív
Autoři: Babala Peter, Bíró Csaba, Klačko Miroslav, Mikloš Peter, Ondruš Dalibor
Klin Onkol 2011; 24(2): 137-142. DOI: 10.14735/amko2011137.
Klíčová slova: choriokarcinóm, nádory trofoblastu, metastázy, výpočtová tomografia
Autoři: Bôžik M.

Sdělení

Klin Onkol 2011; 24(2): 143-145.
Klíčová slova: klinické studie fáze 0, cílená léčba, zhoubné novotvary
Autoři: Mendoza Luis

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2011; 24(2): 147-148.
Autoři: Büchler Tomáš
Klin Onkol 2011; 24(2): 149-150.
Autoři: Novák Jiří, Fabián Pavel

Zprávy

Klin Onkol 2011; 24(2): 152-154.
Autoři: Šlampa Pavel, Bolješíková Elena, Novák Zdeněk, Fadrus Pavel, Doležal Tomáš, Kandrnál Vít, Lakomý Radek, Kalina P., Kvěch Josef, Pleskačová (Mačingová) Zuzana, Janíčková Natália, Svoboda Tomáš, Pavelka Zdeněk
Klin Onkol 2011; 24(2): 158.
Autoři: Konopásek Bohuslav

Onkologická společnost

Klin Onkol 2011; 24(2): 156.