Fenotypizace a kvantifikace T regulačních lymfocytů u pacientů s mnohočetným myelomem pomocí průtokové cytometrie

flag

Klin Onkol 2011; 24(Suppl 1): 30-33. DOI: 10.14735/amko20111S30.

Souhrn
Mnohočetný myelom (MM) je onemocnění plazmatických buněk (PC), které bývá často spojeno s poruchami imunity. Fenotypizace a stanovení počtu regulačních T lymfocytů (Tregs) pomocí průtokové cytometrie může být využito k monitorování stavu imunity u myelomových pacientů. Charakterizace funkčního stavu Tregs pomocí proliferačních či inhibičních testů pak může odhalit jejich možnou poruchu. V naší studii bylo zjištěno, že u pacientů s MM jsou počty Tregs zvýšeny oproti zdravým kontrolám, což u těchto pacientů svědčí o deregulaci imunity.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20111S30

Plný text v PDF