Přínos polymorfizmů pro stanovení rizika významných specifických toxicit u mnohočetného myelomu

flag

Klin Onkol 2011; 24(Suppl 1): 39-42. DOI: 10.14735/amko20111S39.

Souhrn
Zavedení nových léků zlepšilo klinickou odpověď pacientů s diagnostikovaným mnohočetným myelomem (MM), nicméně se stále jedná o nevyléčitelnou chorobu, při níž dochází k častým relapsům. Genetická variabilita každého jedince může významně ovlivnit léčebnou odpověď, citlivost a toxicitu léčby. Analýza jednonukleotidových polymorfizmů (SNPs) pro studium genetických změn je metodou molekulární biologie, která může napomoci k získání informací pro zvýšení efektivity léčby s minimem nežádoucí toxicity a následnou individualizaci léčby. Cílem této práce je podat souhrnný přehled o hodnocení polymorfizmů asociovaných s toxicitou léčby u pacientů s MM.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20111S39

Plný text v PDF