Klin Onkol 2011; 24(Suppl 1): 24-29. DOI: 10.14735/amko20111S24.

Souhrn
Technologický rozvoj průtokové cytometrie (flow cytometry, FC) spolu s nejnovějšími poznatky z oblasti imunofenotypizace monoklonálních gamapatií (MG) odhalil nezbytnost tohoto vyšetření zejména pro jeho diagnostický, prognostický a prediktivní význam. Cílem Evropské myelomové sítě (European Myeloma Network, EMN) je standardizovat tuto analytickou metodu a zařadit ji mezi rutinní klinická vyšetření. Jelikož celkový význam a možné aplikace FC jsou stále analyzovány, je zřejmé, že standardizace může napomoci zisku relevantních klinických výstupů z oblasti patofyziologie MG.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20111S24

Plný text v PDF