Rok 2011 je rokem melanomu: Melanoma Forum, Frankfurt, 19. 5. 2011

flag

Klin Onkol 2011; 24(4): 308-311.

Rok 2011 bude rokem melanomu – v optimistickém a přátelském duchu se neslo melanomové fórum ve Frankfurtu, na kterém vystoupili přední evropští odborníci v problematice maligního melanomu: Alexander Eggermont, Axel Hauschild, Dirk Schadendorf, Paolo Ascierto a jiní. Optimističtí z toho důvodu, že se v roce 2011 očekává vstup několika preparátů...

Plný text v PDF