Archiv: 15. 8. 2011, ročník: 24, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Přehled

Klin Onkol 2011; 24(4): 249-255. DOI: 10.14735/amko2011249.
Klíčová slova: prostata, nádory, zinek, metalothionein, glutathion, apoptóza
Autoři: Gumulec Jaromír, Masařík Michal, Křížková Soňa, Babula Petr, Hrabec Roman, Rovný Arne, Masařík Michal, Kizek René
Klin Onkol 2011; 24(4): 256-264. DOI: 10.14735/amko2011256.
Klíčová slova: RAF1, karcinom štítné žlázy, inhibitory proteinkinázy, antitumorózní látky, genetická predispozice, k nemoci, nádorové procesy, genetické markery, farmakologické biomarkery
Autoři: Heneberg Petr
Klin Onkol 2011; 24(4): 265-270. DOI: 10.14735/amko2011265.
Klíčová slova: paliativní onkologická péče, onkologický pacient, ukončení onkologické léčby, region
Autoři: Slováček Ladislav, Priester Peter, Kopecký Jindřich, Slováčková Birgita, Švecová Dagmar, Petera Jiří, Filip Stanislav
Klin Onkol 2011; 24(4): 271-277. DOI: 10.14735/amko2011271.
Klíčová slova: paraproteinemie, mnohočetný myelom, amyloidóza, interleukiny, receptor interleukinu 1-antagonista
Autoři: Szturz Petr, Adam Zdeněk, Šedivá Anna, Fojtík Z., Čorbová D., Neubauer Jiří, Prášek Jiří, Hájek Roman, Mayer Jiří
Klin Onkol 2011; 24(4): 278-280. DOI: 10.14735/amko2011278.
Klíčová slova: mukozitida, bolest, analgetika, fentanyl, buprenorfin
Autoři: Vokurka Samuel

Původní práce

Klin Onkol 2011; 24(4): 281-286. DOI: 10.14735/amko2011281.
Klíčová slova: multiple myeloma, venous thromboembolism, prevention, low-molecular-weight heparin
Autoři: Kessler Petr, Pour Luděk, Gregora Evžen, Zemanová Milada, Penka Miroslav, Brejcha Martin, Adam Zdeněk, Bačovský Jaroslav, Fenclová Marta, Fraňková Hana, Hausdorf Pavel, Walterová Lenka, Heinzová Vladimíra, Kučerová Marta, Krejčí Marta, Kubáčková Kateřina, Langrová Eva, Maisnar Vladimír, Meluzínová Ivana, Stavařová Yvetta, Straub Jan
Klin Onkol 2011; 24(4): 287-292. DOI: 10.14735/amko2011287.
Klíčová slova: urotelové nádory, RT PCR, beta-aktín, uroplakin II, EGFR gen, cytokeratiny, cirkulujúce nádorové bunky, minimálna reziduálna choroba
Autoři: Nagy V., Rosocha J., Židzik J., Bohuš P.
Klin Onkol 2011; 24(4): 293-297. DOI: 10.14735/amko2011293.
Klíčová slova: světlobuněčný renální karcinom, metastáze, plíce, metastazektomie
Autoři: Vodička Josef, Špidlen Vladimír, Šimánek Václav, Šafránek Jarmil, Fichtl Jakub, Mukenšnabl Petr, Fínek Jindřich, Roušarová Milena

Kazuistika

Klin Onkol 2011; 24(4): 298-301. DOI: 10.14735/amko2011298.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, prokalcitonin, febrilie, C-reaktivní protein
Autoři: Machálková Kateřina, Maisnar Vladimír

Sdělení

Klin Onkol 2011; 24(4): 302-307.
Klíčová slova: klinická supervize, skupinová psychoterapie, prevence, profylaxe, Gestalt přístup
Autoři: Světlák Miroslav, Suchý Adam

Zprávy

Klin Onkol 2011; 24(4): 308-311.
Klíčová slova: melanom
Autoři: Prošvicová (Vaňásková) Jarmila, Kubala Eugen, Petera Jiří

Onkologická společnost

Klin Onkol 2011; 24(4): 312-313.
Klíčová slova: ČOS

Informace

Klin Onkol 2011; 24(4): 315.
Klíčová slova:
Autoři: Fridrichová Michaela
Klin Onkol 2011; 24(4): 317-318.
Autoři: Diensbier Zdeněk