Klin Onkol 2012; 25(1): 3.

Vážení čtenáři,
další rok uplynul a k Vám se dostává první číslo jubilejního 25. ročníku časopisu Klinická onkologie. Je to příležitost ke stručné rekapitulaci významných úspěchů a realizovaných i připravovaných aktivit.
Přestože v posledních letech není ekonomická situace...

Plný text v PDF