Hepatocelulární karcinom – dlouhodobě léčitelné onemocnění

flag

Klin Onkol 2012; 25(4): 287-289. DOI: 10.14735/amko2012287.

Souhrn
Kazuistika – 30 měsíců přežívající nemocný s inoperabilním hepatocelulárním karcinomem léčený sorafenibem.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2012287

Plný text v PDF