Archiv: 15. 8. 2012, ročník: 25, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 18 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2012; 25(4): 227.
Autoři: Ondruš Dalibor

Přehled

Klin Onkol 2012; 25(4): 234-240. DOI: 10.14735/amko2012234.
Klíčová slova: mnohočetný myelom, kostní dřeň, IL-6
Autoři: Fišerová Barbora, Bešše (Kubiczková) Lenka, Ševčíková Sabina, Hájek Roman
Klin Onkol 2012; 25(4): 241-245. DOI: 10.14735/amko2012241.
Klíčová slova: radiologie, tomografie spirální počítačová, kolonografie počítačovou tomografií, kolonoskopie, kolorektální nádory, plošný screening
Autoři: Opletal Petr, Standara Michal
Klin Onkol 2012; 25(4): 246-254. DOI: 10.14735/amko2012246.
Klíčová slova: dlouhé nekódující RNA. lincRNA, pseudogeny, T-UCR, nádorová onemocnění
Autoři: Šáňa Jiří, Faltejsková Petra, Svoboda Marek, Slabý Ondřej

Původní práce

Klin Onkol 2012; 25(4): 255-261. DOI: 10.14735/amko2012255.
Klíčová slova: kladribin. 2-chlorodeoxyadenosin. histiocytóza z Langerhansových buněk. diabetes insipidus
Autoři: Adam Zdeněk, Szturz Petr, Ďuraš Juraj, Pour Luděk, Krejčí Marta, Řehák Zdeněk, Koukalová Renata, Navrátil Milan, Hájek Roman, Král Zdeněk, Mayer Jiří
Klin Onkol 2012; 25(4): 262-266. DOI: 10.14735/amko2012262.
Klíčová slova: bazocelulárny karcinóm, nádorové recidívy
Autoři: Bartoš Vladimír, Adamicová Katarína, Kullová Milada, Péč Martin
Klin Onkol 2012; 25(4): 267-273. DOI: 10.14735/amko2012267.
Klíčová slova: NSCLC, EGFR gen, EGFR protein, tyrozinkinázové inhibitory, EGFR mutace, molekulárně cílená léčba
Autoři: Fiala Ondřej, Pešek Miloš, Fínek Jindřich, Brůha František, Bortlíček Zbyněk, Krejčí Jana, Benešová Lucie, Minárik Marek
Klin Onkol 2012; 25(4): 274-281. DOI: 10.14735/amko2012274.
Klíčová slova: nádory hlavy a krku, radioterapie, populační registr
Autoři: Halámka Magdalena, Feltl David, Cvek Jakub, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2012; 25(4): 282-286. DOI: 10.14735/amko2012282.
Klíčová slova: karcinom endometria, gen K-ras, mutace
Autoři: Křepinská Eva, Chmelařová Marcela, Laco Jan, Palička Vladimír, Špaček Jiří

Kazuistika

Klin Onkol 2012; 25(4): 287-289. DOI: 10.14735/amko2012287.
Klíčová slova: hepatocelulární karcinom, protinádorové léky, molekulárně cílená léčba
Autoři: Fínek Jindřich
Klin Onkol 2012; 25(4): 290-293. DOI: 10.14735/amko2012290.
Klíčová slova: paratestikulárny mezotelióm, tunica vaginalis testis, orchiektómia, azbest
Autoři: Mriňáková Bela, Ondruš Dalibor, Kajo Karol, Kunderlík Maroš, Tkáčová Marcela, Ondrušová Martina
Klin Onkol 2012; 25(4): 294-298. DOI: 10.14735/amko2012294.
Klíčová slova: nádorové onemocnění nervové tkáně, gliomy, grading nádoru, chemoterapie, temozolomid, radioterapie
Autoři: Třebický Ferdinand, Kubeš Jiří, Bartoš Robert, Malucelli Alberto, Sameš Martin, Navrátil Milan, Vondráček Vladimír, Medková Stanislava, Mašek Martin, Zárubová Jana

Onkologická společnost

Klin Onkol 2012; 25(4): 298.

Aktualizy z registrů

Klin Onkol 2012; 25(4): 299-301.
Autoři: Poprach Alexandr, Büchler Tomáš, Bortlíček Zbyněk, Dušek Ladislav, Vyzula Rostislav

Osobní zprávy

Klin Onkol 2012; 25(4): 302-303.
Autoři: Jindra Pavel
Klin Onkol 2012; 25(4): 304.
Autoři: Žaloudík Jan

Informace

Klin Onkol 2012; 25(4): 305.
Autoři: Fridrichová Michaela

Různé

Klin Onkol 2012; 25(4): 306.