Liga proti rakovině Praha

flag

Klin Onkol 2012; 25(4): 305.

Liga proti rakovině Praha je občanské sdružení, jehož náplní je již více než dvaadvacet let snaha o snížení úmrtnosti na zhoubné nádory v České republice.

Plný text v PDF