Detekce nádorových kmenových buněk v sarkomech

flag

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 16-20. DOI: 10.14735/amko20122S16.

Souhrn
Identifikace nádorových kmenových buněk v současnosti představuje jednu z nejdůležitějších oblastí výzkumu, neboť nádorové kmenové buňky hrají důležitou úlohu v iniciaci a progresi nádoru, stejně jako v procesech metastazování a relapsu onemocnění. Tento článek shrnuje současné poznatky o známých i předpokládaných markerech nádorových kmenových buněk v různých typech sarkomů kostí i měkkých tkání. Zvláštní pozornost je věnována detekci CD133, ABC transportérů, nestinu a aldehyddehydrogenázy, které byly v posledních letech intenzivně zkoumány jak v nádorové tkáni, tak v sarkomových buněčných liniích. V závěru článku je uveden přehled možných fenotypů nádorových kmenových buněk, které byly prokázány funkčními testy tumorigenicity.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20122S16

Plný text v PDF