Archiv: 15. 12. 2012, ročník: 25, číslo: Supplement 2

flag

Téma: RECAMO: ...prostřednictvím výzkumu rakoviny k aplikované molekulární onkologii...

Počet nalezených položek: 17 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 8-10.
Autoři: Vojtěšek Bořivoj, Valík Dalibor

Původní práce

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 11-15. DOI: 10.14735/amko20122S11.
Klíčová slova: p63, epidermální vývoj, buněčná proliferace, buněčná adheze, vývoj nádorového onemocnění, epidermis
Autoři: Orzol Paulina, Nekulová Marta, Vojtěšek Bořivoj, Holčáková Jitka
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 16-20. DOI: 10.14735/amko20122S16.
Klíčová slova: nádorové kmenové buňky, osteosarkom, rabdomyosarkom, CD133, ABC transportéry, nestin, aldehyddehydrogenáza, tumorigenicita
Autoři: Veselská Renata, Škoda Jan, Neradil Jakub
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 21-25. DOI: 10.14735/amko20122S21.
Klíčová slova: NKT-like buňky, rakovina, CD3+ CD56+ buňky, průtoková cytometrie, nádory prsu
Autoři: Zdražilová Dubská Lenka, Valík Dalibor, Budinská Eva, Frgala Tomáš, Bačíková Ladislava, Demlová Regina
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 26-31. DOI: 10.14735/amko20122S26.
Klíčová slova: diabetes, nádory, obezita, metabolizmus, glyoxaláza, transketoláza, p53, metformin
Autoři: Kaňková Kateřina, Hrstka Roman
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 32-37. DOI: 10.14735/amko20122S32.
Klíčová slova: syntéza p53, odpověď na stres, IRES, proteosyntéza, fyziologický stres, RNA-vazebné proteiny
Autoři: Ponnuswamy Anand, Fahraeus Robin
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 38-44. DOI: 10.14735/amko20122S38.
Klíčová slova: kontrola kvality proteinů, ubikvitinace, endoplasmatické retikulum, autofagie
Autoři: Trčka Filip, Vojtěšek Bořivoj, Müller Petr
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 45-49. DOI: 10.14735/amko20122S45.
Klíčová slova: molekulární chaperony, ko-chaperony, Hsp90, nádorové onemocnění
Autoři: Ďurech Michal, Vojtěšek Bořivoj, Müller Petr
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 50-57. DOI: 10.14735/amko20122S50.
Klíčová slova: trombocyt, angiogeneze, hojení rány, růst nádoru, metastazování nádoru
Autoři: Pilátová Kateřina, Zdražilová Dubská Lenka, Klement Giannoula Lakka
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 58-63. DOI: 10.14735/amko20122S58.
Klíčová slova: faktor aktivující B buňky (BAFF), nádorová kachexie, nádorové onemocnění, pediatrická onkologie
Autoři: Bienertová-Vašků Julie, Lungová Alena, Bienert Petr, Zlámal Filip, Tomandl Josef, Tomandlová Marie, Šplíchal Zbyněk, Štěrba Jaroslav
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 64-69. DOI: 10.14735/amko20122S64.
Klíčová slova: protilátky, p63, imunoprecipitace, proteomika, hmotnostní spektrometrie, protein-proteinové interakce
Autoři: Hernychová Lenka, Nekulová Marta, Potěšil David, Michalová Eva, Zdráhal Zbyněk, Vojtěšek Bořivoj, Holčáková Jitka
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 70-77. DOI: 10.14735/amko20122S70.
Klíčová slova: metastázy, proteomika, tumorové markery, buněčná migrace, membránové proteiny, přenos signálů, hmotnostní spektrometrie, izotopové značení
Autoři: Faktor Jakub, Dvořáková Monika, Maryáš Josef, Struhárová Iva, Bouchal Pavel
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 78-81. DOI: 10.14735/amko20122S78.
Klíčová slova: biobanka, databáze, výzkum rakoviny
Autoři: Holub Petr, Greplová Kristýna, Knoflíčková Dana, Nenutil Rudolf, Valík Dalibor
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 82-86. DOI: 10.14735/amko20122S82.
Klíčová slova: pozitronová emisní tomografie, radiofarmaka, 3‘-deoxy-3‘-[18F]fluorothymidin, [18F]fluorocholin, [18F]fluorid sodný, L-[methyl-11C]methionin
Autoři: Adam Jan, Bolčák Karol, Kadeřábek J., Kužel Filip
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 87-92. DOI: 10.14735/amko20122S87.
Klíčová slova: metotrexát, folátový metabolizmus, dihydrofolátreduktáza, metylace, inhibitory histondeacetylázy, glyoxalázový systém, oxidativní stres
Autoři: Neradil Jakub, Pavlasová Gabriela, Veselská Renata
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 93-97. DOI: 10.14735/amko20122S93.
Klíčová slova: kolorektální karcinom, metastázy, játra, radioterapie, extrakraniální stereotaktická terapie
Autoři: Burkoň Petr, Šlampa Pavel, Kazda Tomáš, Slávik Marek, Procházka Tomáš, Vrzal Miroslav
Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 98-101. DOI: 10.14735/amko20122S98.
Klíčová slova: fáze I, jednotka studií fáze I, rule-based design, model-based-design, cílená léčba
Autoři: Demlová Regina, Obermannová Radka, Valík Dalibor, Vyzula Rostislav