Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 50-57. DOI: 10.14735/amko20122S50.

Souhrn
Krevní destičky jako elementy odpovídající v první vlně na poškození cév hrají velmi významnou úlohu v počátečních fázích procesu hemostázy. Zatímco zapojení trombocytů v procesu koagulace je podrobně studováno a popsáno, jejich role v dalších fyziologických a patologických procesech teprve začíná být předmětem zájmu. Krevní destičky obsahují řadu biologicky aktivních molekul a s tím, jak trombocyty adherují na nádorem aktivovaný nebo poškozený endotel, je řada těchto molekul uvolňována do nádorového mikroprostředí, což vede k ovlivnění cévního tonu, reparaci cévy a neoangiogenezi. Destičky pravděpodobně hrají důležitou úlohu v mikroprostředí nádoru, který můžeme považovat za ránu, která se nehojí.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20122S50

Plný text v PDF