Vývoj a využití jiných PET radiofarmak než FDG na Masarykově onkologickém ústavu

flag

Klin Onkol 2012; 25(Suppl 2): 82-86. DOI: 10.14735/amko20122S82.

Souhrn
Existence cyklotronu a PET centra ÚJV Řež, a.s., v Masarykově onkologickém ústavu umožňuje výzkumníkům z RECAMO a Masarykova onkologického ústavu zapojit se do výzkumu, vývoje a využití nových radiofarmak včetně látek označených krátce žijícími pozitronovými zářiči (zejména [11C]). V současnosti zde vstupuje do I. fáze klinického hodnocení [11C]-značený tracer L-[methyl-11C]methionin a na oddělení nukleární medicíny jsou prováděny skeny s jinými PET radiofarmaky než fluordeoxyglukózou. Spolupráce by měla pokračovat i nadále a v budoucnu vyústit ve zpřístupnění více možností pro PET zobrazování v České republice.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20122S82

Plný text v PDF