Životní jubileum paní profesorky MUDr. Jitky Abrahámové, DrSc.

flag

Klin Onkol 2013; 26(2): 147-148.

V neděli 21. 4. oslaví životní jubileum paní profesorka MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc., přední česká onkoložka a primářka Onkologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Thomayerovy nemocnice v Praze.

Plný text v PDF