Archiv: 15. 4. 2013, ročník: 26, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2013; 26(2): 73.
Autoři: Foretová Lenka

Přehled

Klin Onkol 2013; 26(2): 83-90. DOI: 10.14735/amko201383.
Klíčová slova: karcinom děložního hrdla, prognostické faktory, lymfovaskulární nádorová invaze, metastázy lymfatických uzlin, velikost nádoru, protein, exprese
Autoři: Mouková Lucie, Nenutil Rudolf, Fabián Pavel, Chovanec Josef

Kazuistika

Klin Onkol 2013; 26(2): 91-98. DOI: 10.14735/amko201391.
Klíčová slova: angiogeneze, metastatický karcinom prsu, bevacizumab, antiangiogenní terapie, prognostické faktory
Autoři: Sochor Marek, Chlebus Pavel
Klin Onkol 2013; 26(2): 135-138. DOI: 10.14735/amko2013135.
Klíčová slova: neutropenie, faktory stimulující kolonie, filgrastim, pegfilgrastim
Autoři: Kubeček Ondřej
Klin Onkol 2013; 26(2): 140-142. DOI: 10.14735/amko2013140.
Klíčová slova: remise spontánní, leukemie myeloidní akutní, sepse, infekce, cytologie, erytrocyty, transfuze, cytogenetika
Autoři: Pachner Martin, Vokurka Samuel, Koza (1954 - 2012) Vladimír, Svoboda Tomáš, Hrabětová Marcela, Jindra Pavel, Lysák Daniel, Vozobulová Věra, Schűtzová Miroslava, Karas Michal
Klin Onkol 2013; 26(2): 143-146. DOI: 10.14735/amko2013143.
Klíčová slova: radioterapie, adjuvantní léčba, active breathing control, karcinom prsu, reprodukovatelnost záření
Autoři: Vrána David, Cwiertka Karel, Šimková Lucie

Původní práce

Klin Onkol 2013; 26(2): 99-109. DOI: 10.14735/amko201399.
Klíčová slova: radioterapie, involved field, Hodgkinův lymfom, non-Hodgkinův lymfom, konsenzus
Autoři: Dědečková Kateřina, Móciková Heidi, Belada David, Janíková Andrea, Dolečková Miluše, Malinová Běla, Feltl David, Vošmik Milan, Svoboda Tomáš, Marková Jana, Trněný Marek
Klin Onkol 2013; 26(2): 110-113. DOI: 10.14735/amko2013110.
Klíčová slova: nádor prsu, chemoterapie, prognóza, analýza přežití, Adjuvant! online
Autoři: Rovere Rodrigo Kraft, dos Santos Borges Giuliano, Staak Jr. Marcos César, Colchon Paulo Henrique, Rebello Jorge Roberto
Klin Onkol 2013; 26(2): 114-123. DOI: 10.14735/amko2013114.
Klíčová slova: renální karcinom, imunoterapie, cílená léčba, sunitinib, sorafenib, prognóza
Autoři: Poprach Alexandr, Lakomý Radek, Selingerová Iveta, Dolečková Barbora, Bílek Ondřej, Slabý Ondřej, Héžová Renata, Fabián Pavel, Staník Michal, Pavlík Tomáš, Bortlíček Zbyněk, Mlčochová Hana, Tkáč Daniel, Vyzula Rostislav, Kiss Igor, Kocák Ivo, Kocáková Ilona, Svoboda Marek
Klin Onkol 2013; 26(2): 124-134. DOI: 10.14735/amko2013124.
Klíčová slova: Castlemanova choroba, monoklonální protilátka, rituximab, tocilizumab, thalidomid, lenalidomid, pozitronová emisní tomografie, výpočetní tomografie
Autoři: Szturz Petr, Adam Zdeněk, Řehák Zdeněk, Koukalová Renata, Šprláková Andrea, Michalka Jozef, Volková Lenka, Volfová Pavlína, Lengerová Martina, Mayer Jiří

Sdělení

Klin Onkol 2013; 26(2): 139.

Onkologická společnost

Klin Onkol 2013; 26(2): 146.

Osobní zprávy

Klin Onkol 2013; 26(2): 147-148.
Autoři: Büchler Tomáš