Informace z České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2014; 27(3): 220.

Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 15. 4. 2014 v Brně a 20. 5. (videokonferenčně) naleznete na www.linkos.cz.

Plný text v PDF