Archiv: 15. 6. 2014, ročník: 27, číslo: 3

flag
Počet nalezených položek: 13 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2014; 27(3): 155.
Autoři: Soumarová Renata

Přehled

Klin Onkol 2014; 27(3): 161-165. DOI: 10.14735/amko2014161.
Klíčová slova: radioterapie – nežádoucí účinky – kardiotoxicita – neurotoxicita
Autoři: Kubeš Jiří, Vítek Pavel, Dědečková Kateřina, Ondrová Barbora
Klin Onkol 2014; 27(3): 166-172. DOI: 10.14735/amko2014166.
Klíčová slova: adenokarcinom rekta – chemoraditerapie – monoklonální protilátky – receptor pro epidermální růstový faktor
Autoři: Richter Igor, Dvořák Josef, Bartoš Jiří
Klin Onkol 2014; 27(3): 173-177. DOI: 10.14735/amko2014173.
Klíčová slova: vitamín D3 – Hedgehog signalizácia – melanóm – kalcitriol – rakovina kože
Autoři: Špaková Ivana, Rabajdová Miroslava, Zábavníková Marianna, Urban Peter, Mareková Mária

Původní práce

Klin Onkol 2014; 27(3): 178-183. DOI: 10.14735/amko2014178.
Klíčová slova: karcinom prsu – mastologie – chemoterapie – hormonoterapie
Autoři: dos Santos Borges Giuliano, Colchon Paulo Henrique, Staak Jr. Marcos César, Girardi F., Rosar K.CH., Zamboni Felipe M., Grazziotin L.F.S., Rebello Jorge Roberto, Ribeiro Marcos Antonio, Felippe Grazielle Cristina, Rovere Rodrigo Kraft
Klin Onkol 2014; 27(3): 183-191. DOI: 10.14735/amko2014183.
Klíčová slova: oligodendrogliom – astrocytom – SNP array – interfázní FISH – gliom
Autoři: Lhotská Buryová Halka, Zemanová Zuzana, Kramář Filip, Lizcová Libuše, Kostýlková Svobodová Karla, Ransdorfová (Kurková) Šárka, Bystřická Dagmar, Krejčík Zdeněk, Hrabal Petr, Dohnalová Alena, Kaiser 1971- Miroslav, Michalová Kyra
Klin Onkol 2014; 27(3): 192-202. DOI: 10.14735/amko2014192.
Klíčová slova: zdravotní péče – radioterapie – radiační onkologie – prospektivní platební systém – úhrady péče – systém „skupin vztažených k diagnóze“
Autoři: Šedo Jiří, Blaha Milan, Pavlík Tomáš, Klika Petr, Dušek Ladislav, Büchler Tomáš, Abrahámová Jitka, Šrámek Vlastislav, Šlampa Pavel, Komínek Libor, Pospíšil Petr, Sláma Ondřej, Vyzula Rostislav

Kazuistika

Klin Onkol 2014; 27(3): 203-206. DOI: 10.14735/amko2014203.
Klíčová slova: invertovaný papilóm – nádory hlavy a krku – nádorová transformácia buniek
Autoři: Bugová Gabriela, Jeseňák Miloš, Wallenfels Peter, Ondrušová Božena, Hajtman Andrej
Klin Onkol 2014; 27(3): 207-209. DOI: 10.14735/amko2014207.
Klíčová slova: kazuistika – metastatický karcinom žaludku – chemoterapie – S-1 – cisplatina
Autoři: Katolická Jana, Rotnáglová Simona, Vaníček Jiří

Sdělení

Klin Onkol 2014; 27(3): 210-218.
Klíčová slova: stáří – nádory – léčba – geriatrické hodnocení
Autoři: Petera Jiří, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2014; 27(3): 219-220.
Klíčová slova: multiformní glioblastom – léčba – cílená léčba – bevacizumab – celkové přežití
Autoři: Rovere Rodrigo Kraft
Klin Onkol 2014; 27(3): 220.

Různé

Klin Onkol 2014; 27(3): 221-222.
Autoři: Eid Michal, Szturz Petr, Čermáková Zdeňka, Adam Zdeněk, Mayer Jiří