Klin Onkol 2014; 27(3): 203-206. DOI: 10.14735/amko2014203.

Súhrn

Autori opisujú problematiku najčastejšieho benígneho nádoru nosovej dutiny a prinosových dutín – invertovaného papilómu. Rozoberajú jeho diagnostiku a liečbu. Na vybraných kazuistických prípadoch s raritnou malígnou transformáciou zdôrazňujú problematiku dispenzarizácie týchto pacientov v kontexte manažmentu tohto nádorového ochorenia.

http://dx.doi.org/10.14735/amko2014203

Plný text v PDF