Akupunktura v léčbě symptomů onkologického onemocnění v západním světě

flag

Klin Onkol 2014; 27(4): 291-293.

Souhrn

Akupunktura je jednou z metod tradiční čínské medicíny (traditional Chinese medicine – TCM). V Asii jsou postupy TCM u onkologických pacientů používány v kombinaci s klasickou medicínou poměrně často. Postavení TCM v rámci hlavního proudu medicíny v Evropě a Severní Americe není jasně stanovené. V posledních letech proběhlo několik studií, které měly za úkol vědecky ověřit účinnost akupunktury v léčbě některých symptomů nádorového onemocnění a nežádoucích účinků onkologické léčby. Výsledky naznačují možnost léčebného efektu akupunktury u bolesti, nevolnosti, zvracení a xerostomie. Mezinárodní společnost integrativní onkologie formulovala i rámcová doporučení pro užití metod TCM u onkologických pacientů. V této oblasti je stále velký prostor pro další studie, které by mohly akupunktuře pomoci stát se významnou terapeutickou metodou i v našich podmínkách.

Plný text v PDF