Onkologie v obrazech. Karcinomová lymfangiopatie při pokročilém karcinomu prsu

flag

Klin Onkol 2014; 27(5): 376.

Čtyřiašedesátiletá pacientka s pokročilým karcinomem prsu. V průběhu sledování dochází ke vzniku zarudnutí na zádech, které pacientku znepokojuje.

Plný text v PDF