Archiv: 15. 10. 2014, ročník: 27, číslo: 5

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2014; 27(5): 311.
Autoři: Fait Vuk, Svoboda Marek

Přehled

Klin Onkol 2014; 27(5): 318-325. DOI: 10.14735/amko2014318.
Klíčová slova: pomalidomid – mnohopočetný myelóm – imunomodulačné látky
Autoři: Roziaková Ĺubica, Mistrík Martin, Bátorová Angelika
Klin Onkol 2014; 27(5): 326-330. DOI: 10.14735/amko2014326.
Klíčová slova: cereblon – mnohopočetný myelóm – imunomodulačné lieky
Autoři: Stanková Monika, Bešše (Kubiczková) Lenka, Sedlaříková Lenka, Vrábel David, Hájek Roman, Ševčíková Sabina
Klin Onkol 2014; 27(5): 331-339. DOI: 10.14735/amko2014331.
Klíčová slova: neuroblastom – mikroRNA – diagnostika – terapie – prognóza
Autoři: Vinklárek Jan, Novák Jiří, Bienertová-Vašků Julie, Štěrba Jaroslav, Slabý Ondřej
Klin Onkol 2014; 27(5): 340-346. DOI: 10.14735/amko2014340.
Klíčová slova: cyklin-dependentní kináza 12 – mutace – opravy DNA – PARP inhibitor – platinová cytostatika
Autoři: Vrábel David, Svoboda Marek, Navrátil Jiří, Kohoutek Jiří

Informace

Klin Onkol 2014; 27(5): 346.

Původní práce

Klin Onkol 2014; 27(5): 347-352. DOI: 10.14735/amko2014347.
Klíčová slova: nemalobunkový karcinóm pľúc – onkomarkery – data mining – regresný strom – neurón-špecifická enoláza (NSE) – karcinoembryonálny antigén (CEA)
Autoři: Cingelová Silvia, Labudová Viera, Berkešová Dagmar, Dienerová Monika, Dammak Abdullah, Grmanová Erika, Nádaská Oľga, Vasilenková Ivana, Najšelová Eliška, Skarbová Vierka, Migašová Mária, Viktorínová Zuzana, Jurga Ľudovít
Klin Onkol 2014; 27(5): 353-360. DOI: 10.14735/amko2014353.
Klíčová slova: mastektomie – mamoplastika – tkáňová expanze – prsní implantáty – spokojenost pacientů – dotazníky – rekonstrukce prsu
Autoři: Coufal Oldřich, Gabrielová Lucie, Justan Ivan, Zapletal Ondřej, Selingerová Iveta, Krsička Petr
Klin Onkol 2014; 27(5): 361-366. DOI: 10.14735/amko2014361.
Klíčová slova: nádory rekta – neoadjuvantní léčba – chemoradioterapie – monoklonální protilátky – receptor pro epidermální růstový faktor
Autoři: Richter Igor, Dvořák Josef, Blüml Antonín, Čermáková Eva, Bartoš Jiří, Urbanec Marek, Sitorová Veronika, Ryška Aleš, Sirák Igor, Buka David, Ferko Alexander, Melichar Bohuslav, Petera Jiří

Kazuistika

Klin Onkol 2014; 27(5): 367-368. DOI: 10.14735/amko2014367.
Klíčová slova: kůže – světobuněčný atypický fibroxanthom – imunohistochemie – diferenciální diagnóza – nádory hlavy a krku – novotvary – prognóza
Autoři: Rovere Rodrigo Kraft, Hilgert Sara Fernanda, da Costa Camara P., de Lima Adma Silva

Sdělení

Klin Onkol 2014; 27(5): 369-371. DOI: 10.14735/amko2014369.
Klíčová slova: fotodiagnostika (PD) – fotodynamická léčba (PDT) – přehled
Autoři: Horváth Teodor A.
Klin Onkol 2014; 27(5): 372-374.
Autoři: Svoboda Marek

Osobní zprávy

Klin Onkol 2014; 27(5): 375.
Autoři: Fait Vuk

Různé

Klin Onkol 2014; 27(5): 376.
Autoři: Fait Vuk