Epidemiologie zhoubných nádorů se zavedeným screeningem v mezinárodním srovnání

flag

Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 40-48. DOI: 10.14735/amko20142S40.

Souhrn

Mezinárodní data dokládají vysokou zátěž české populace nádorovými onemocněními, a to ve světovém i evropském měřítku. Mezi nejčastější onkologické diagnózy v ČR i ve světě patří i preventabilní diagnózy, tedy zhoubné nádory kolorekta, prsu a hrdla děložního. Mezi pozitivní informace lze zařadit stabilizovanou či mírně klesající mortalitu, lepšící se výsledky léčby a přežití pacientů. Navzdory tomu je třeba si uvědomit, že při uvedené populační zátěži jsou tyto výsledky dosahovány za cenu velmi vysokých nákladů na moderní onkologickou léčbu.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20142S40

Plný text v PDF