Archiv: 15. 12. 2014, ročník: 27, číslo: Supplementum 2

flag

Téma: Stav screeningových programů zhoubných nádorů v České republice

Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 3.
Autoři: Dušek Ladislav, Májek Ondřej

Původní práce

Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 7-18. DOI: 10.14735/amko20142S7.
Klíčová slova: onkologie – screening – rizikový faktor – prevence – populační zátěž
Autoři: Dušek Ladislav, Májek Ondřej, Mužík Jan, Pavlík Tomáš, Koptíková Jana, Gregor Jakub
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 19-39. DOI: 10.14735/amko20142S19.
Klíčová slova: epidemiologie – kolorektální karcinom – karcinom prsu – karcinom hrdla děložního
Autoři: Dušek Ladislav, Mužík Jan, Malúšková Denisa, Májek Ondřej, Pavlík Tomáš, Koptíková Jana, Gregor Jakub, Brabec Petr, Abrahámová Jitka
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 40-48. DOI: 10.14735/amko20142S40.
Klíčová slova: GLOBOCAN – mezinárodní data – kolorektální karcinom – karcinom prsu – karcinom hrdla děložního
Autoři: Dušek Ladislav, Mužík Jan, Malúšková Denisa, Gregor Jakub
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 49-58. DOI: 10.14735/amko20142S49.
Klíčová slova: screening – informační zázemí – monitoring – zhoubné nádory – registr – sběr dat
Autoři: Dušek Ladislav, Májek Ondřej, Klimeš Daniel, Blaha Milan, Brabec Petr, Gregor Jakub
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 59-68. DOI: 10.14735/amko20142S59.
Klíčová slova: adresné zvaní – screening – zhoubné nádory – prevence – praktický lékař – gynekolog
Autoři: Dušek Ladislav, Májek Ondřej, Blaha Milan, Daneš Jan, Zavoral Miroslav, Seifert Bohumil, Dvořák Vladimír, Skovajsová Miroslava, Suchánek Štěpán, Jung Tomáš, Brzková Martina, Klika Petr, Klimeš Daniel, Koptíková Jana, Gregor Jakub
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 69-78. DOI: 10.14735/amko20142S69.
Klíčová slova: nádory prsu – plošný screening – mamografie – ukazatele kvality zdravotní péče
Autoři: Skovajsová Miroslava, Májek Ondřej, Daneš Jan, Bartoňková Helena, Ngo Ondřej, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 79-86. DOI: 10.14735/amko20142S79.
Klíčová slova: nádory hrdla děložního – plošný screening – cytologie – ukazatele kvality zdravotní péče
Autoři: Dušková Jaroslava, Beková Alena, Dvořák Vladimír, Májek Ondřej, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 87-97. DOI: 10.14735/amko20142S87.
Klíčová slova: kolorektální nádory – plošný screening – okultní krev – primární zdravotní péče
Autoři: Seifert Bohumil, Májek Ondřej, Zavoral Miroslav, Král Norbert, Suchánek Štěpán, Ngo Ondřej, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 98-105. DOI: 10.14735/amko20142S98.
Klíčová slova: kolorektální nádory – plošný screening – kolonoskopie – ukazatelé kvality – zdravotní péče
Autoři: Suchánek Štěpán, Májek Ondřej, Zavoral Miroslav, Seifert Bohumil, Ngo Ondřej, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 106-112. DOI: 10.14735/amko20142S106.
Klíčová slova: zhoubné nádory – plošný screening – ukazatele kvality zdravotní péče
Autoři: Májek Ondřej, Ngo Ondřej, Daneš Jan, Zavoral Miroslav, Dvořák Vladimír, Klimeš Daniel, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 113-123. DOI: 10.14735/amko20142S113.
Klíčová slova: nádory prsu – plošný screening – mamografie – ukazatele kvality zdravotní péče
Autoři: Májek Ondřej, Bartoňková Helena, Daneš Jan, Skovajsová Miroslava, Dušek Ladislav
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 124-127. DOI: 10.14735/amko20142S124.
Klíčová slova: screening – prevence – informace – webová stránka – veřejnost
Autoři: Gregor Jakub, Dušek Ladislav, Májek Ondřej, Šnajdrová Lenka
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 128-130. DOI: 10.14735/amko20142S128.
Klíčová slova: občanské sdružení – propagace zdraví – prevence – screening
Autoři: Gregor Jakub, Májek Ondřej, Dušek Ladislav, Šnajdrová Lenka
Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 131-137. DOI: 10.14735/amko20142S131.
Klíčová slova: nádory tlustého střeva a konečníku – iniciativa – prevence – screening – konference
Autoři: Dušek Ladislav, Poc Pavel, Májek Ondřej, Suchánek Štěpán, Seifert Bohumil, Gregor Jakub, Zavoral Miroslav