Role a význam občanských aktivit v podpoře screeningu zhoubných nádorů

flag

Klin Onkol 2014; 27(Suppl 2): 128-130. DOI: 10.14735/amko20142S128.

Souhrn

Propagace screeningových programů zhoubných nádorů a poskytnutí správných a úplných informací směrem k široké veřejnosti jsou naprosto nezbytnou podmínkou k tomu, aby bylo dosaženo dostatečné účasti a tyto programy mohly plnit svou dlouhodobou funkci. Významnou roli v této oblasti hrají různé neziskové organizace a občanská sdružení. Článek přináší přehled nejviditelnějších aktivit a kampaní, které pomáhají při informování veřejnosti o možnostech prevence nádorových onemocnění a preventivních vyšetřeních v ČR.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20142S128

Plný text v PDF