Klin Onkol 2015; 28(1): 7.

Vážení čtenáři,

nemohli jsme si odpustit začít náš úvodník jinak, než uvedenými písmeny „IF“ znamenající zkratku pro tzv.  IMPACT FACTOR. S určitou nadsázkou lze říct, že v odborném písemnictví se kolem těchto dvou písmen v podstatě „všechno točí“. Co vlastně je IF? A kdy bude mít Klinická onkologie IF?

Plný text v PDF