Informace z České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2015; 28(1): 73-75.

  • Volby do České onkologické společnosti ČLS JEP
  • Zápisy ze schůzí výboru České onkologické společnosti konaných dne 9. 1. 2015 a dne 20. 1. 2015 v  Plzni naleznete na www.linkos.cz
  • Založení Sekce onkologické imunologie
  • Přihláška řádného člena České lékařské společnosti J. E. Purkyně (ČLS JEP)

Plný text v PDF