Podávání kontinuálních infuzí cytostatik pomocí elastomerických infuzorů

flag

Klin Onkol 2015; 28(3): 218-220.

Elastomerický infuzor je přenosný jednorázový spotřební prostředek zdravotnické techniky, který pracuje na mechanickém principu smršťujícího se balonku. Využívá se k aplikacím kontinuálních
(24hod a delších) infuzí antibio tik, analgetik a zejména cytostatik.

Plný text v PDF