Domácí parenterální výživa v onkologii

flag

Klin Onkol 2015; 28(4): 298-300.

Díl 4 – Možnosti domácí parenterální výživy – volba vstupu

Nutriční ambulance Nemocnice a Komplexního onkologického centra Nový Jičín poskytuje všechny modality nutriční péče zejména pacientům ze severní a střední Moravy. Ambulance vznikla v roce 2008, domácí parenterální výživa je poskytována od roku 2010. Celkový počet pacientů na domácí parenterální výživě od vzniku ambulance přesahuje 50. Trendově přibývá pacientů se základní onkologickou diagnózou; paliativní onkologická domácí parenterální výživa však stále představuje méně než polovinu případů.

Plný text v PDF