Archiv: 15. 8. 2015, ročník: 28, číslo: 4

flag
Počet nalezených položek: 14 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2015; 28(4): 237.
Autoři: Prausová Jana

Přehled

Klin Onkol 2015; 28(4): 245-250. DOI: 10.14735/amko2015245.
Klíčová slova: cílený transport – lipozomy – nanočástice – nemalobuněčný karcinom plic – malobuněčný karcinom plic
Autoři: Heger Zbyněk, Eckschlager Tomáš, Stiborová Marie, Adam Vojtěch, Zítka Ondřej, Kizek René
Klin Onkol 2015; 28(4): 251-259. DOI: 10.14735/amko2015251.
Klíčová slova: volná cirkulující DNA – nádorový marker – solidní nádory – hematologické malignity
Autoři: Kubaczková Veronika, Sedlaříková Lenka, Bešše (Kubiczková) Lenka, Almáši Martina, Hájek Roman, Ševčíková Sabina
Klin Onkol 2015; 28(4): 260-264. DOI: 10.14735/amko2015260.
Klíčová slova: karcinom anu – chemoradioterapie – monoklonální protilátky – receptor pro epidermální růstový faktor
Autoři: Richter Igor, Dvořák Josef, Jirásek Tomáš, Bartoš Jiří

Původní práce

Klin Onkol 2015; 28(4): 265-272. DOI: 10.14735/amko2015265.
Klíčová slova: nákladová efektivita – panitumumab – bevacizumab – kolorektální karcinom
Autoři: Fínek Jindřich, Skoupá Jana, Jandová Petra
Klin Onkol 2015; 28(4): 273-277. DOI: 10.14735/amko2015273.
Klíčová slova: kreatinin – cystatin C – chronické selhání ledvin – glomerulární filtrace – nemoci ledvin – technecium Tc 99m pentetát – cisplatina – vyšetření funkce ledvin
Autoři: Šálek Tomáš, Veselý Pavel, Bernátek Jaromír
Klin Onkol 2015; 28(4): 278-283. DOI: 10.14735/amko2015278.
Klíčová slova: akútna myeloblastová leukémia – genetické aberácie – fúzne gény – cytogenetika – výskyt – klinický priebeh
Autoři: Vašková Judita, Dubayová Katarína, Čakanová Gladys, Lučková Iveta, Bochová Ingrid, Novotná Gabriela, Sabo Ján, Palášthy Stanislav, Tóthová Elena, Štecová Natália, Karabinoš Anton

Informace

Klin Onkol 2015; 28(4): 283.
Klin Onkol 2015; 28(4): 302-304.

Kazuistika

Klin Onkol 2015; 28(4): 284-287. DOI: 10.14735/amko2015284.
Klíčová slova: Ewingův sarkom – děložní čípek – cytogenetika – EWS-ERG – chemoterapie – radioterapie
Autoři: Bílek Ondřej, Holánek Miloš, Zvaríková Mária, Fabián Pavel, Robešová Blanka, Procházková Markéta, Adámková Krákorová Dagmar
Klin Onkol 2015; 28(4): 288-292. DOI: 10.14735/amko2015288.
Klíčová slova: meduloepitelióm – ependymoblastóm – embryonálne tumory s mnohovrstvovými rozetami – mikroRNA – 19q13.42 – C19MC – LIN28
Autoři: Pleško Marek, Husáková Kristína, Kaiserová Emilia, Tichý Michal, Zámečník Josef

Sdělení

Klin Onkol 2015; 28(4): 293-295. DOI: 10.14735/amko2015293.
Klíčová slova: bevacizumab – tromboembolie – antikoagulancia
Autoři: Tuček Štěpán, Jurečková Andrea, Tomášek Jiří, Adámková Krákorová Dagmar, Halámková Jana, Pochop Lukáš

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2015; 28(4): 298-300.
Autoři: Bezděk Kamil

Různé

Klin Onkol 2015; 28(4): 306-307.
Autoři: Richter Igor, Dvořák Josef, Bartoš Jiří