Informace z České onkologické společnosti

flag

Klin Onkol 2015; 28(4): 283.

Zápis ze schůze výboru České onkologické společnosti konané dne 30. 6. 2015 v Brně naleznete na www.linkos.cz.

Plný text v PDF