Možnosti inhibice receptoru pro epidermální růstový faktor u karcinomu anu

flag

Klin Onkol 2015; 28(4): 260-264. DOI: 10.14735/amko2015260.

Souhrn

Karcinom anu patří mezi vzácná nádorová onemocnění. Standardem v léčbě lokálního a lokálně pokročilého onemocnění je konkomitantní chemoradioterapie založená na kombinaci mitomycinu C a 5- fluorouracilu. Tato léčba je ale zatížená významnou morbiditou. S rozvojem molekulární biologie se hledají nové léčebné strategie. Exprese receptoru pro epidermální růstový faktor (EGFR) je u karcinomu anu nalezena v 55– 100 % případů. Některé studie také demonstrovaly, že KRAS mutace, jako marker rezistence k antiEGFR terapii, je u karcinomu anu vzácná. Přehledový článek se zabývá aktuálním pohledem na možnosti antiEGFR terapie u pokročilého a metastatického karcinomu anu.

 

http://dx.doi.org/10.14735/amko2015260

Plný text v PDF