Onkologie v obrazech. Plicní fibróza po oxaliplatině

flag

Klin Onkol 2015; 28(4): 306-307.

Oxaliplatina patří mezi standardní cytostatika v adjuvantní či paliativní terapii kolorektálního karcinomu. U nepatrné části pacientů se může projevit nežádoucí účinek oxaliplatiny na plicní tkáň. Několik prací potvrdilo vliv oxaliplatiny na vznik plicní fibrózy, často s rychlým a fatálním průběhem, bez reakce na léčbu kortikoidy [1– 3]. Nejčastěji vzniká fibróza s odstupem 3– 6 měsíců od zahájení podávaní oxaliplatiny [4]. Přesná příčina vzniku plicní fibrózy po oxaliplatině není známá. Možným patofyziologickým podkladem je deplece glutationu způsobený oxaliplatinou. Glutation je tripeptid, který patří mezi antioxidanty.

Plný text v PDF