Co může přinést studium oligomerizace proteinů v procesu onkogeneze?

flag

Klin Onkol 2015; 28(Suppl 2): 6-10. DOI: 10.14735/amko20152S6.

Souhrn Mnoho buněčných proteinů tvoří oligomery. Rovnováha mezi monomerním a oligomerním stavem těchto proteinů hraje důležitou roli v regulaci proteinové aktivity. Ovlivnění oligomerizace se tudíž nabízí jako zajímavý přístup při vývoji nových terapeutických látek. Cílem tohoto přehledového článku je shrnout informace o procesu proteinové oligomerizace a možnostech její cílené modulace. Role oligomerizace v onkogenezi je prezentována na příkladu nádorového supresorového proteinu p53, u kterého jsou v současné době zkoumány látky stabilizující jeho tetramerní strukturu. Z metod pro studium oligomerizace je zde představena metoda vodík/ deuteriové výměny ve spojení s hmotnostní spektrometrií, která je vhodná pro detekci protein-proteinových interakcí a analýzu dynamiky oligomerizace.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20152S6

Plný text v PDF