RNDr. Bořivoj Vojtěšek, DrSc.

MOÚ, ÚMEP a Regionální centrum aplikované molekulární onkologie (Žlutý kopec 7, 656 53 Brno)

E-mail: vojtesek@mou.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.

Publikovaná abstrakta

Články v Klinické onkologii