Klin Onkol 2015; 28(Suppl 2): 3.

Vážení čtenáři,
dostává se Vám do rukou v pořadí již třetí supplementum časopisu Klinická onkologie, které bylo připraveno odbornými pracovníky Regionálního centra aplikované molekulární onkologie RECAMO) za podpory infrastruktury BBMRI_CZ (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure).

Plný text v PDF