Klin Onkol 2015; 28(Suppl 2): 81-90. DOI: 10.14735/amko20152S81.

Souhrn Zhoubné nádory u adolescentů (15– 19 let) představují v současnosti závažný medicínský, psychologický, etický a ekonomický problém. Skupina pacientů ve věku dospívání byla dlouho na pokraji zájmu dětské onkologie a téměř zcela mimo zájem onkologie dospělého věku. Spektrum nádorů a jejich biologické vlastnosti i klinické chování jsou věkově specifické a odlišné od nádorů jiných věkových skupin. Incidence malignit v období adolescence má trvale stoupající trend. Výsledky léčby nádorů u adolescentů jsou horší než výsledky léčby u dětí mladších 15 let.

 

http://dx.doi.org/10.14735/amko20152S81

Plný text v PDF