Imunoterapie u bronchogenního karcinomu a její perspektivy

flag

Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 77-81. DOI: 10.14735/amko20154S77.

Souhrn Imunoterapie se stává další možnou alternativou v léčbě bronchogenního karcinomu. Jedná se o zcela odlišný způsob léčby nádorového onemocnění, který není zaměřený na samotný nádor, ale na imunitní systém. Povrchové antigeny přítomné na nádorových buňkách mohou být efektivním a specifickým léčebným cílem a strategie založená na protilátkách inhibujících kontrolní body imunitní reakce výrazně zlepšuje protinádorovou imunitní odpověď. Monoklonální protilátky blokující CTLA- 4 (cytotoxický T lymfocytární antigen) a receptor PD- 1 (protein programované buněčné smrti) a jeho ligand PD- L1 prokázaly klinickou účinnost a nivolumab (protilátka proti PD- 1) byla schválena ve 2. linii léčby skvamózního nemalobuněčného karcinomu plic.

 

http://dx.doi.org/10.14735/amko20154S77

Plný text v PDF