Archiv: 15. 12. 2015, ročník: 28, číslo: Supplementum 4

flag
Počet nalezených položek: 19 zrušit všechny filtry

Úvodní slovo

Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 3.
Autoři: Svoboda Marek
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 4-5.
Autoři: Melichar Bohuslav

Přehled

Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 8-14. DOI: 10.14735/amko20154S8.
Klíčová slova: BCG vakcína – adoptivní buněčná imunoterapie – rozpoznání nádoru
Autoři: Říhová Blanka, Šťastný Marek
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 15-22. DOI: 10.14735/amko20154S15.
Klíčová slova: nádorové antigeny – imunitní dozor – imunoterapie – monoklonální protilátky – makrofágy – aktivace lymfocytů – NK buňky – regulační T lymfocyty
Autoři: Hořejší Václav
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 23-27. DOI: 10.14735/amko20154S23.
Klíčová slova: regulační T lymfocyty – Foxp3 – fenotyp – humorální imunita – nádorové kmenové buňky
Autoři: Klabusay Martin
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 28-37. DOI: 10.14735/amko20154S28.
Klíčová slova: imunitní úniky – únikové mechanizmy nádorů – imunoterapie – CTLA- 4 – PD- 1 – kontrolní body imunitní reakce
Autoři: Šťastný Marek, Říhová Blanka
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 38-43. DOI: 10.14735/amko20154S38.
Klíčová slova: dětské nádory – imunoterapie – monoklonální protilátky – vakcíny – buněčná terapie – cytokiny
Autoři: Bajčiová Viera
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 44-47. DOI: 10.14735/amko20154S44.
Klíčová slova: chimérický antigenní receptor – CAR-T lymfocyty – genová terapie – imunoterapie – nádorová onemocnění
Autoři: Šmída Michal
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 48-55. DOI: 10.14735/amko20154S48.
Klíčová slova: kalretikulin – dendritická buňka – imunogenní buněčná smrt – protinádorová imunitní odpověď
Autoři: Fučíková Jitka, Bartůňková Jiřina, Špíšek Radek

Původní práce

Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 56-63. DOI: 10.14735/amko20154S56.
Klíčová slova: maligní melanom – imunoterapie – ipilimumab – nivolumab – pembrolizumab – kombinovaná imunoterapie – biomarkery
Autoři: Krajsová Ivana
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 64-68. DOI: 10.14735/amko20154S64.
Klíčová slova: renální karcinom – imunologie – imunoterapie
Autoři: Büchler Tomáš
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 69-72. DOI: 10.14735/amko20154S69.
Klíčová slova: karcinom prostaty – nádorová imunita – imunoterapie – nádorové vakcíny
Autoři: Kubáčková Kateřina
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 73-76. DOI: 10.14735/amko20154S73.
Klíčová slova: karcinom plic – imunoterapie – vakcíny – blokátory kontrolních bodů imunitních reakcí – protein 1 programované buněčné smrti
Autoři: Havel Libor
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 77-81. DOI: 10.14735/amko20154S77.
Klíčová slova: bronchogenní karcinom – vakcíny – kontrolní body imunitní reakce
Autoři: Koubková Leona
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 82-85. DOI: 10.14735/amko20154S82.
Klíčová slova: immunoscore – TNM – VEGF – TGF-β – CD3+ lymfocyty – CD8+ lymfocyty
Autoři: Závadová Eva, Špaček Jan, Vočka Michal, Konopásek Bohuslav, Fučíková Jitka, Netíková Irena, Dundr Pavel, Skálová Helena, Petruželka Luboš
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 86-94. DOI: 10.14735/amko20154S86.
Klíčová slova: nádory hlavy a krku – lidský papillomavirus – imunitní systém – T lymfocyty – imunoterapie
Autoři: Partlová Simona, Bouček Jan, Kloudová Kamila, Zábrodský Michal, Špíšek Radek, Fialová Anna
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 95-102. DOI: 10.14735/amko20154S95.
Klíčová slova: nádory močového měchýře – imunoterapie – BCG vakcína – kontrolní body imunitní reakce
Autoři: Matoušková Michaela
Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 103-114. DOI: 10.14735/amko20154S103.
Klíčová slova: melanom – imunoterapie – ipilimumab – toxicita
Autoři: Lakomý Radek, Poprach Alexandr

Kazuistika

Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 115-120. DOI: 10.14735/amko20154S115.
Klíčová slova: maligní melanom – dětské nádory – imunoterapie
Autoři: Bajčiová Viera