Význam imunitního systému a možnosti imunoterapie u maligního melanomu

flag

Klin Onkol 2015; 28(Suppl 4): 56-63. DOI: 10.14735/amko20154S56.

Souhrn V posledních několika letech došlo k významným změnám v léčbě metastazujícího melanomu. Byly objeveny nové léčebné postupy využívající inhibice kontrolních bodů imunity k podpoře protinádorové imunitní reakce. Nejnovější výsledky studií s anti-CTLA- 4 a anti-PD- 1 monoklonálními protilátkami ukazují na schopnost imunoterapie významně prodloužit dobu přežití bez progrese a celkové přežití u pacientů s metastazujícím melanomem v porovnání s chemoterapií i dalšími léčebnými metodami. Článek je zaměřen na účinnost a bezpečnost těchto léčebných postupů a možné biomarkery léčebné odpovědi.

http://dx.doi.org/10.14735/amko20154S56

Plný text v PDF