Průvodce mladého onkologa infuzní terapií a výživou. Díl 2 – Hyponatremie. Energie. Kazuistika 2

flag

Klin Onkol 2016; 29(2): 146-148.

Hyponatremie je u nemocných s malignitou častější než u nenádorových onemocnění.
Neléčená hyponatremie je potenciálně fatální metabolická porucha s rizikem rozvoje mozkového edému. Symp tomy jsou tím výraznější, čím rychleji hyponatremie vzniká. Mírná hyponatremie (130–135 mmol/l) je asymp tomatická. Další pokles natria (125–130 mmol/l) bývá spojený s nechutenstvím, bolestí hlavy a únavou. Závažná hyponatremie (pod 120 mmol/l) se může manifestovat neurologickými příznaky – agitovaností, halucinacemi, anebo naopak apatií a zmateností, nemocný je ohrožen kómatem s křečemi. Déletrvající hyponatremie však může být vzhledem k adaptačním schopnostem mozkové tkáně i bezpříznaková.

Plný text v PDF