Archiv: 15. 4. 2016, ročník: 29, číslo: 2

flag
Počet nalezených položek: 15 zrušit všechny filtry

Editorial

Klin Onkol 2016; 29(2): 85.
Autoři: Büchler Tomáš
Klin Onkol 2016; 29(2): 86.
Autoři: Svoboda Marek, Fait Vuk

Přehled

Klin Onkol 2016; 29(2): 93-99. DOI: 10.14735/amko201693.
Klíčová slova: extravazace – cytostatika – poranění měkkých tkání – antidota – kanylace
Autoři: Maňásek Viktor
Klin Onkol 2016; 29(2): 100-106. DOI: 10.14735/amko2016100.
Klíčová slova: omega-3 mastná kyselina – rybí olej – chemoprevence – protinádorová látka – apoptóza – lipoperoxidace
Autoři: Neuwirthová Jana, Gál Břetislav, Smilek Pavel, Urbánková Pavla, Kostřica Rom
Klin Onkol 2016; 29(2): 107-110. DOI: 10.14735/amko2016107.
Klíčová slova: neseminomové germinální testikulární nádory – adjuvantní chemoterapie – retroperitoneální lymfadenektomie – pečlivé sledování
Autoři: Pokrivčák Tomáš, Lakomý Radek, Vyzula Rostislav
Klin Onkol 2016; 29(2): 111-112.
Autoři: Ondruš Dalibor

Původní práce

Klin Onkol 2016; 29(2): 113-121. DOI: 10.14735/amko2016113.
Klíčová slova: rakovina prsu – kvalita života – změna v průběhu času – retrospektivní studie – rizikové faktory
Autoři: Anderková L'ubomíra, Elfmarková Nela, Svěrák Tomáš, Peterková Hana, Brančíková Dagmar, Bendová Marcela, Protivánková Markéta, Benešová Klára, Dušek Ladislav, Jarkovský Jiří, Minář Luboš, Skřivanová Kateřina
Klin Onkol 2016; 29(2): 122-126. DOI: 10.14735/amko2016122.
Klíčová slova: TNM staging – klinická TNM klasifi kace – patologická TNM klasifi kace – karcinom orofaryngu – prognóza
Autoři: Kordač Petr, Kalfeřt David, Smatanová Katarína, Laco Jan, Vošmik Milan, Čelakovský Petr, Chrobok Viktor
Klin Onkol 2016; 29(2): 127-132. DOI: 10.14735/amko2016127.
Klíčová slova: karcinom prostaty – enzalutamid – abirateron – celkové přežití – přežití bez známek progrese – toxicita – metastázy
Autoři: Richter Igor, Dvořák Josef, Hejzlarová Věra, Chalupa Jiří, Sochor Marek, Stankuš Ivo, Barsová Lucie, Kučerová Marta, Förster Jiří, Bartoš Jiří

Kazuistika

Klin Onkol 2016; 29(2): 133-138. DOI: 10.14735/amko2016133.
Klíčová slova: melanom – dabrafenib – trametinib – BRAF inhibitor – MEK inhibitor
Autoři: Kopecký Jindřich, Kubeček Ondřej
Klin Onkol 2016; 29(2): 139-144. DOI: 10.14735/amko2016139.
Klíčová slova: papilárny karcinóm – štítna žľaza – detský vek – epidemiológia – dia gnostika – liečba
Autoři: Uhliarová Barbora, Hajtman Andrej

Onkologická společnost

Klin Onkol 2016; 29(2): 144.

Aktuality v onkologii

Klin Onkol 2016; 29(2): 146-148.
Autoři: Maňásek Viktor, Bezděk Kamil

Aktuality z odborného tisku

Klin Onkol 2016; 29(2): 151-153.
Autoři: Halámková Jana

Onkologie v obrazech

Klin Onkol 2016; 29(2): 155-156.
Autoři: Nenutil Rudolf