Aktuality z odborného tisku

flag

Klin Onkol 2016; 29(5): 391-392.

Články vybrala a komentovala MUDr. Jana Halámková, Ph.D. z Kliniky komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav, Brno.

Plný text v PDF